PÓŁTUSZE WIEPRZOWE I ELEMENTY POUBOJOWE

1.Półtusze pełne w klasach E,U,R
2.Półtusze – cięcie agencyjne w klasach E,U,R
3.Półtusze mrożone
4.Uszy
5.Żołądki
6.Mózg
7.Nerki
8.Ozory
9.Płuca
10.Serca
11.Przepona
12.Przełyki
13.Wątroba
14.Hemoglobina
15.Mięso drobne klasy IV