Relacje
inwestorskie

Mróz S.A.

STATUT

Statut Spółki Mróz S.A.

NAJNOWSZE INFORMACJE

29.10.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy

14.10.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy

Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A

STATUT

Statut Spółki Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A.

NAJNOWSZE INFORMACJE

29.10.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy

14.10.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy